Megkezdődött a praxisközösségi regisztráció

Közel 10 ezer háziorvos és fogorvos kezdheti meg regisztrációját az OKFŐ Alapellátásfejlesztési Igazgatóságának internetes felületén. Rekordidő alatt elkészült és már elérhető az interneten az elektronikus űrlap, amelyen a háziorvosok és a fogorvosok felvételi kérelmet nyújthatnak be a praxisközösségekbe. Az űrlap kitöltése, kinyomtatása és aláírása kevesebb, mint 10 perc alatt elvégezhető.

Azok a háziorvosok és fogorvosok, akik belépnek a praxisközösségbe, emelt összegű bértámogatásra jogosultak. Ha a szolgáltatók a jelentkezéseket 2021. február 28-ig postára adják, akkor az áprilisi utalásokkal együtt az emelt összegű bértámogatást az év elejéig visszamenőleg megkapják. A lehetőség iránt a háziorvosok és a fogorvosok érdeklődése óriási. Az igazgatóság a kitöltéshez részletes tájékoztatót és GYIK-ot készített, amelyben választ ad valamennyi gyakran felmerült kérdésre. A felület a Praxisközösség menüpontban érhető el.

Mekkora összeget kell bér formájában kifizetni az orvos számára a praxisban?

Tovább

Mekkora bért kell kifizetni az ápolónak vagy az asszisztensnek a háziorvosi és fogorvosi praxisokban?

Tovább

Praxisközösség

Tovább

Önkormányzati tájékoztató

a feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez szükséges vélemény kéréséhez

Tovább

TB vizsga

vizsga időpontok és jelentkezés

Tovább
 • Önkormányzati tájékoztató

  Önkormányzatoknak tájékoztatás:

  -a feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez szükséges vélemény kéréséhez

  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. rendelkezése szerint, ha az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, úgy a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően erről a felek előszerződést kötnek.
  Az OKFŐ-höz benyújtandó, a polgármester vagy a jegyző által aláírt kérelemben meg kell jelölni az előszerződést kötni (praxisjogot szerezni) kívánó orvos nevét, alapnyilvántartási (orvosi pecsét) számát, és mellékletként csatolni szükséges az orvos:

  – háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosító oklevél,
  – esetleges szakvizsga bizonyítványainak,
  – MOK tagsága igazolásának és
  – munkaköri alkalmassági orvosi véleményének másolatait.

  A kérelem és mellékletei szkennelt példányát a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

  – a feladat- ellátási szerződés megkötését követően

  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. r. (a továbbiakban: Korm.r.) 4. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a feladat-ellátási szerződés egy példányát a települési önkormányzat megküldi az engedélyező szervnek. Kérjük a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre megküldeni.

  – a feladat-ellátási szerződés megszűnése, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén:

  a Korm.r. 13/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.
  Kérjük a praxisengedely@okfo.gov.hu e-mail címre megküldeni a polgármester/ jegyző erre vonatkozó, aláírt, lepecsételt nyilatkozatát szkennelve, vagy a feladat-ellátási szerződést megszűntető okirat egy példányát.

  Önkormányzati tájékoztató
 • TB vizsga

  JELENTKEZÉSI LAP

  A következő TB vizsgák időpontjai:

  Időpont
  2021. július 6. (kedd) 13.00
  2021. augusztus 10. (kedd) 13.00

  Kérjük jelentkezési lapját legkésőbb a vizsga napját megelőző 5 munkanapon belül megküldeni szíveskedjen az alapellatas@okfo.gov.hu e-mail címre. Tájékoztatjuk, hogy a vizsgára való felkészüléshez szükséges jegyzetet e-mail elérhetőségére küldjük meg a jelentkezést követő 2 munkanapon belül.

  TB vizsga
Hírek

TELEFONON AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN KERESHETIK MUNKATÁRSAINKAT:

hétfő-csütörtök: 10:00-14:00 óra között
péntek: 10:00-12:00 óra között


Telefonszám: 06-1-354-53-43

email: alapellatas@okfo.gov.hu; praxisengedely@okfo.gov.hu